พระบรมฉายาลักษณ์ที่ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เดินทางไปลงนามถวายพระพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

พระบรมฉายาลักษณ์ที่ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสที่เดินทางไปลงนามถวายพระพร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
|| เข้าสู่หน้าเว็บหลักชมรม ICT for All ||