ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club logo: ICT for All Club)
#10YearsAniversary #ICTforAll #ICT4All --The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club) as shown in www.ictforall.org, is a non-profit organization run in the civil sector and strives to reduce the Digital Divide as much as it can.
#10YearsAniversary #ICTforAll #ICT4All --The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club) as shown in www.ictforall.org, is a non-profit organization run in the civil sector and strives to reduce the Digital Divide as much as it can.TRANSLATION, EDUCATIONAND TECHNOLOGY: THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)
ORGANIZERS: Guangxi University / Tsinghua University, China
Patumwan Institute of Technology, Thailand (with the assistance of ASEAN MTI)
Date: 13 – 15 DECEMBMER 2019
Venue: Patumwan Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Language: Englishชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” เพื่อจัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ชมรม ICT for All มอบหนังสือตามโครงการร่วมทำบุญบริจาคหนังสือแด่พระภิกษุ สามเณร วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
In our deepest sorrow for the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Kingdom of Thailand on October 13, 2016. His Majesty the King was a man who inspired to use an ICT as a tool of Development. The memory of His Majesty will be in the hearts and minds of us forever.

:: ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ ภาพ วีดิทัศน์ และเอกสารจดหมายเหตุต่างๆ อันเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ::
- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาคุณภาพชีวิต His Majesty King Bhumibol Adulyadej: An inspiration to the people to improve their quality of life with modern technology (หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (ICT as a Tool of Development)) ของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) [PDF]
- "๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท" โครงการตามพระราชดำริฯ [PDF]
- พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย [PDF]
- ธนบัตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ [PDF]
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ [PDF]
- King Beings His Final Journey (The NATION, October 15, 2016) [PDF]
- #หนังสือวันนักข่าวประจำปี 2560 "ยังอยู่ ยังเห็น ยังเป็นไป" ... ซึ่งเป็นหนังสือทรงคุณค่า ที่รวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และรวบรวมบันทึกในความทรงจำ #พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านหน้าหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพ์ #พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้สื่อข่าว #พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการช่างภาพ #พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวรรณกรรม และ #ปากคำผู้เคยถวายงานใกล้ชิด [PDF]

ชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) มอบทุนการศึกษา “คุณพ่อจำนงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์” แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
ข่าวมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ข่าวมอบทุนการศึกษา "คุณพ่อจำนงค์-คุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์” ประจำปี พ.ศ. 2559 แก่นักเรียนโรงเรียนสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกาศชมรม ICT for All เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) |
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศชมรม ICT for All เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2559 |
ประกาศเชิญส่งชื่อเด็กนักเรียน ฯลฯ เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจนเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา | [WORD] | [PDF] | [ODT] |

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าทียมกัน (ICT for All Club) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนรทัศน์ (ไร่แสงจันทร์) และคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างรูปเหมือนและเจดีย์ พระครูคุณสารวิจิตร (หลวงปู่ทองมี ติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดฉันทนิมตร อดีตเจ้าคณะตำบลสหัสขันธ์ (ธรรมยุต) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอดีตที่ปรึกษาชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) มอบทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” 
และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศชมรม ICT for All เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ | ประกาศเชิญส่งชื่อเด็กนักเรียนยากจน ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 1. ทุนการศึกษา “พระครูคุณสารวิจิตร (ทองมี ไชยพจน์)” และ ทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง”
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อเด็กนักเรียนยากจนเข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา | [WORD] | [PDF] | [ODT] |

ชมรม ICT for All 
ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 3,500 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล ผ่านทางศูนย์รับบริจาค สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยการโอนเงินผ่านบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล" เลขที่บัญชี 179-204684-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนโอเดียน ชมรมฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคกับทางชมรมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณนพชนก สุวรรณพิมลกุล, รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร, คุณจรัสโฉม วีระพรวณิชย์กุล, คุณกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต และคุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All ...ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนคุณความดีที่ทั้งหลายได้บำเพ็ญมา จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ พลวปัจจัย ให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสพความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ปราศจากโรคาพาธ มีสุขภาพแข็งแรง ประสพความสำเร็จในภารกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ _/|\_ ICT for All Club Donated for Nepal , May 5, 2015 ICT for All club donated 3,500 Baht (around 106.06 USD) to help victims of the earthquake in Nepal through a donation center at the Office of Promoting Morality, Ethics and Security of the Nation, Religion and Monarch, Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan; ICT for All club transferred money to "Account to help victims of the earthquake in Nepal", Siam Commercial Bank, Account number 179-204684-7 (Odeon Circle Branch). Special thanks to the donators; Miss Nopchanok Suwapimolkul, Associate Professor Chantana Thongprayoon, Mrs. Jaraschoam Verapornvanichkul, Mr.Kritsamphant Manasuta, and Mr.Thossaphol NORATUS, President, ICT for All Club. May the Triple Gem bless them and their families with happiness, prosperity and good health.
ชมรม ICT for All ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล
ICT for All Club Donated for Nepal- บทความ "๑๐๐ ปี พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กับพระศาสนากิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล"
- บทความ "เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กับคอมพิวเตอร์"
- บทความ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกกับพระศาสนกิจในภูมิภาคอาเซียน"
- บทความพิเศษ "เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖"

- “สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ..[PDF]

ชมรม ICT for All มอบเงินเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ICT for All Club donated funds for education at Srisangwan School for Disabled Children, Foundation for the Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother (Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani), On Wednesday 12 November 2014
ชมรม ICT for All มอบเงินเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ICT for All Club donated funds for education at Srisangwan School for Disabled Children,
Foundation for the Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of Her Royal Highness
the Princess Mother (Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani), Wednesday 12 November 2014


ประกาศชมรม ICT for All เรื่อง รายชื่อเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” พ.ศ. ๒๕๕๗

นางแสงจันทร์ อาษาพัฒน์ ผู้เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน เป็นผู้แทนชมรม ICT for All
ในการมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” เพื่อเด็กนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก่ เด็กหญิงวิภาวี จันทะลือ	อนุบาล ๒ และ เด็กหญิงพรชิตา ปุนาตุง ป.๕
โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ... ขออนุโมทนา _/|\_
นางจำปี รักหินลาด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ผู้เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน เป็นผู้แทนชมรม ICT for All
ในการมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” เพื่อเด็กนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก่ เด็กชายอดิสิทธิ์ วิไลลักษณ์  ม.๑ และ เด็กชายอัครพล ชวนสมบูรณ์ศิริ  ม.๑
โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ... ขออนุโมทนา _/|\_
นางสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย (ขวา) รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) 
และ นางกิ่งแก้ว แสงสว่าง (ซ้ายรูปแรก) ครู ผู้เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน 
เป็นผู้แทนชมรม ICT for All ในการมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” เพื่อเด็กนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก่ เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญธรรม ป.๒ และ เด็กชายเจษฎา แอบแฝง  ม.๑ 
โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ... ขออนุโมทนา _/|\_
นางสาวพยอม ตาสาโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมเจริญ ผู้เสนอชื่อนักเรียนเข้ารับทุน 
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมเจริญ เป็นผู้แทนชมรม ICT for All
ในการมอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” เพื่อเด็กนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก่ เด็กชายวีระศักดิ์ ราชวงษ์ ป.๕ และเด็กชายวัฒนศักดิ์ ริดป้อง ป.๓ 
โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ หมู่ที่ ๑ บ้านชมเจริญ ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ... ขออนุโมทนา _/|\_ประกาศชมรม ICT for All เรื่อง รายชื่อเด็กนักเรียนยากจนที่ได้รับทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” พ.ศ. ๒๕๕๗ [PDF]

Press Release ชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง” เพื่อเด็กนักเรียนยากจน พ.ศ. ๒๕๕๗ [PDF]

An Exclusive Interview with Kay C. Craigie, N3KN
President of the American Radio Relay League (ARRL) By Thossaphol NORATUS, HS4HNL President, ICT for All Club www.facebook.com/ICTforAll.org May 2014การประชุมทางวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจำปี พ.ศ. 2556
เรื่อง “180 ปี (2376-2556) ความสัมพันธ์ ไทย-สหรัฐอเมริกา; ไอซีที : บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา”
ICT for All Symposium 2013 on “180 Years (1833-2013) of Thai-U.S. Relations;
ICT: Lessons Learned from the U.S.”
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 401 ซอฟต์แวร์ปาร์ค 
เลขที่ 99 /31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ฟรีที่ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFN6WHZEbmV1OFJVNXg1MWNVbDI4V2c6MA

รายละเอียดโครงการและกำหนดการประชุมวิชาการ ICT for All Symposium 2013
About an ICT for All Symposium 2013 [English version]
ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook.com/ICTforAll.org | Google+

- วีดิทัศน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2503
- วีดิทัศน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคอมพิวเตอร์


องค์ปาฐก ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน | Keynote Speaker : Prof. Dr. Srisakdi Charmonman

ประวัติย่อ

- เอกสารประกอบการปาฐกถา เรื่อง "ประสบการณ์ ICT ในสหรัฐอเมริกา จากอดีตสู่ปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต"

- คำกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจำปี พ.ศ. 2556
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
ประธานผู้บริหาร (CEO) สถาบันศรีศักดิ์ จามรมาน การศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต (Srisakdi Charmonman Institute of eLearning)
อธิการบดีกิตติคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชีย บิดาอินเทอร์เน็ตไทย


- คำกล่าวรายงานการประชุมทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ประจำปี พ.ศ. 2556
โดย นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรม ICT for All


- ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน | U.S.-Thai Relations Today
- Digital divide in the United States
- Press Releases "หนุน กระทรวงไอซีที ตั้ง “ศูนย์รับบริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส"" (22 ธันวาคม 2556)
- Press Releases "13 “แนวโน้มไอที” ที่กำลังจะเกิดขึ้น " (21 ธันวาคม 2556)
- Press Releases ภาษาไทย | English
- ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ICT for All 2556 (ชุดที่ 1)
- ประมวลภาพการประชุมวิชาการ ICT for All 2556 (ชุดที่ 2)


_/|\_ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน :


อาจารย์ชนะ รุ่งแสง

นายกสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก , กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

คุณชาตวิทย์ มงคลแสน

นายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย , สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย _/|\_

ชมรม ICT for All มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนยากจน
ไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 9 ทุน ทุนๆ ละ 2,000 บาท
สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง


การประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.30 -17.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) และภาคีองค์กรร่วมจัด สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ...ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมง านได้ที่ 
นายทศพนธ์ นรทัศน์ โทร. 08-1261-0726 หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ www.ictforall.org

รายละเอียดโครงการและกำหนดการประชุมวิชาการ ICT for All Symposium 2012
Map to ICT for All Symposium 2012 | แผนที่เดินทางมายังสถานที่จัดการประชุม

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน The Information and Communication Technology for All Club (ICT for All Club) สภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย The Assembly of Buddhist Organizations of Thailand Association สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย The Thai Consumers Development Association สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย The Association for Constitutional Democracy สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง The Council of Political Development by The People สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย National Science Technology and Innovation Association
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Technological College

ติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดประมวลภาพประชุมครั้งนี้ทาง Facebook/ICTforAll.org

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝากประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมได้ที่นี่

ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทียมกัน (ICT for All Club) และภาคีองค์กรร่วมจัด ขอขอบพระคุณ อาจารย์ชนะ รุ่งแสง นายกสภาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการประชุมวิชาการ ICT for All 2012 และให้การสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ จำนวน 20,000 บาท ...@... ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทียมกัน (ICT for All Club) และภาคีองค์กรร่วมจัด ขอขอบพระคุณ คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 4,000 บาท ; คุณพรรณราย ขันธกิจ อดีตเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ; คุณวัชรา ไชยสาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism” วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ ๒๐/๒๙ ซอยงามวงศ์วาน ๒๓ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี...@... ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่เข้าร่วมการประชุม และขอบพระคุณท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะผู้ช่วยงานทุกท่าน หากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขาดตกบกพร่อง ทางชมรมฯ ก็ขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ด้วย

- เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ ICT for All ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” | ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”
- คำกล่าวถวายรายงาน โดย นายทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) เนื่องในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกันประจำปี พ.ศ. 2555
- เอกสารประกอบการนำเสนอ เรื่อง "ตามรอยพระยุคลบาทด้านไอที และ ไอทีกับพระพุทธศาสนา" โดย ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน และอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
- เอกสารประกอบการนำเสนอ เรื่อง "การใช้ ICT ด้วยปัญญาตามวิถีพุทธ" โดย รศ.จันทนา ทองประยูร
- เอกสารประกอบการนำเสนอ เรื่อง "ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรม โดย อาจรย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
- สารจาก ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน | Message From The Information and Communication Technology for All Club
- สารจาก สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย สภาพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง | Message From The Thai Consumers Development Association, The Association for Constitutional Democracy, The Thai Council of Civic Political Development
- สารจาก สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย | Message From The Science Technology and Innovation Association of Thailand (STIA)
- สารจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | Message From The Office of National Buddhism, Thailand,
- สัมโมทนียกถาจาก พระไพศาล วิสาโล | Message From Ven. Phra Paisal Visalo,
- สารจาก พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | Message From Phra Ajahn Thitawong , Secretary, Office of the Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
- สารจาก ศาสตราจารย์ แมนเฟรด คราเมส (บาเดน-บาเดน, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ) | Speech by Prof. Manfred Krames (Baden-Baden, Federal Republic of Germany)
- สารจาก สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) | Message From The Interreligous and International Federation for World Peace (Thailand)-Universal Peace Federation
- Message From Frank Carter B.Ec. Director, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
- สารจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ คุประตกุล | Message From Associate Professor Dr.Shaiwatna Kupratakul
- สารจาก รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา | Message From Associate Professor Maneerat Sawasdiwat Na Ayutthaya, Ph.D.
- บทความ การใช้ ICT ด้วยปัญญาตามวิถีพุทธ โดย รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร | Paper: The Wisdom of ICT Usage in Buddhist Way by Associate Professor Chantana Thongprayoon
- Message From Ms Pennie White Member, Buddhist Discussion Centre (Upwey) Ltd., Australia
- บทความเชิงข่าว เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา ICT and Buddhism"
- หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICT for All Symposium 2012
- หนังสือ ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัย (รวบรวมผลงานธรรมนิพนธ์ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต))
- พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธรรมจิตโต), ศาสตราจารย์ ดร. (ราชบัณฑิต)
- E-Learning Buddhism on the Internet by Venerable Pannyavaro
- ICT and Buddhism by Thossaphol NORATUS, President of the ICT for All Club
- Virtual Buddhism and the Online World
- The Ninth International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak The Buddhajayanti 2600 Celebrations of the Buddha’s Enlightenment May 31- June 2, 2012 (B.E.2555) At Mahachulalongkornrajavidyalaya University Main Campus, Wang Noi, Ayutthaya, The United Nations Conference Centre, Bangkok and Buddhamonthon, Nakhon Pathom Province, Thailand
- เว็บไซต์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า | Buddhajayanti 2600 years The Celebration of 2600 years of Buddha's Enlightenment's Website
- BUDDHISM, The Magazine for Every Buddhists
- Buddhist Magazines and Journals
- หนังสือ "ธรรม ที่เป็นพุทธ" (ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมณะบินก้าว อิทธิภาโว (ชาวหินฟ้า), samanabinkao.chaohinfa(แอท)gmail.com) วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม
- Digital Buddhist Texts and Buddhist Universities, Lewis R. Lancaster
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชาวพุทธ | Buddhist eLibrary
- Buddhist Gateway
- World Buddhism Gateway
- ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ
- French Buddhist monk Matthieu Ricard is world's HAPPIEST MAN - thanks to meditation
- PRESS RELEASE เนื่องในการประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกันประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับพระพุทธศาสนา” ICT for All Symposium 2012 on “ICT and Buddhism”...(21 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
- PRESS RELEASE หนุนใช้ ICT เข้าถึงธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สากล...(5 ธันวาคม พ.ศ. 2555)
- บริจาคสนับสนุนโครงการ | Booking for Sponsor

- ดาวน์โหลดภาพในหลวง 1
- ดาวน์โหลดภาพในหลวง 2
- ดาวน์โหลดภาพในหลวง 3
- เพลง"เดินตามร้อยเท้าพ่อ" บทพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรออนไลน์

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพนธ์
นรทัศน์ ในนามชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ และมหิทธิฤทธิ์แห่งเทพยดาอารักษ์ทั่วจักรวาล ด้วยบุญญาภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองพระเศวตฉัตร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ด้วยอำนาจแห่งพระราชกุศลที่ได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติ ดุจพระโพธิสัตว์สะสมทศบารมี โปรดประชุมอภิบาลบันดาลดลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง กอปรด้วยพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ หมู่ปัจจามิตรที่หวังประทุษร้ายต่อพระบรมเดชานุภาพ จงพ่ายแพ้แก่ทศพิธราชธรรมจรรยา และพระราชสัมมาปฏิบัติ 
ขอทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมมวลหมู่พสกนิกรชาวไทย ให้ผ่านพ้นจากภัยพาล ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้บังเกิดความสมานฉันท์และพัฒนาราชอาณาจักรไทยไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นคำสอนที่ได้พระราชทานไว้อย่างยั่งยืนตราบจิรัฐิติกาล เทอญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

หนังสือที่ระลึกจากการลงนามถวายพระพร


ICT as a Tool of Development Bookหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา (ICT as a Tool of Development )

Queen Sirikit of Thailand: Patroness of Thai Crafts in the Northeastern Region
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
กอปรด้วยพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ:: ร่วมลงนามถวายพระพร ::

- ประมวลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในอดีต)
- วีดิทัศน์ในหลวงกับไอที
- วีดิทัศน์ในหลวงกับการสื่อสารโทรคมนาคม

- น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวงต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- Queen Sirikit of Thailand: Patroness of Thai Crafts in the Northeastern Region

ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology For Sustainable Development – ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  จากฟื้นภาษา ได้อาหาร ถึง ไอซีทีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology For Sustainable Development
– ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ตราสัญลักษณ์ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club logo: ICT for All)

ถ้อยแถลงชมรม ICT for All เนื่องในวันนักแปลโลก 2555 | ICT for All Club's Statement on World Translators Day 2012
เทปบันทึกการประชุมวิชาการนานาชาติ เนื่องในวันนักแปลโลก 2555 | Voice Clip on World Translators Day 2012

ICT for All-Symposium 2011
on-- Success Factors of Migration to OpenOffice.org in Organizations-- April 22, 2011, at Meeting Room, at Meeting Room, The Walailak University, Bangkok campus 979/42-46 , SM Tower, Floor 19, Phaholyothin rd. Phayathai district, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand.
 For further information, please contact Thossaphol NORATUS, thossaphol@ictforall.org
ICT for All-Symposium 2011
on-- Success Factors of Migration to OpenOffice.org in Organizations-- April 22, 2011, at Meeting Room, at Meeting Room, The Walailak University, Bangkok campus 979/42-46 , SM Tower, Floor 19, Phaholyothin rd. Phayathai district, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand.
 For further information, please contact Thossaphol NORATUS, thossaphol@ictforall.org

ขอขอบพระคุณ คุณพรรณราย ขันธกิจ คุณแสงจันทร์ อาสาพัฒน์ และ ผศ.ดร.อรนุช สูงสว่าง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งนี้ อย่างดียิ่ง
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ระลึกในการประชุมวิชาการ
- รายนามผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
- ดาวน์โหลดประมวลภาพการประชุมวิชาการ [กล้องตัวที่ 1]
:: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
- Open Source Software – An Enabler of Malaysia's Vision 2020 transformation...[Presentation]
- Malaysian Government Open Source Sof tware Adoption (2010)
- Strategies for using Open Source Software in Thailand (รก.ผอ.สันติ สุรรัตน์, SIPA)
- Osdev company profile (Samphan Raruenrom)
- Osdev OpenOffice Migration Process (Samphan Raruenrom)
- Brochure OpenOffice Migration (Samphan Raruenrom)
- Booklet OpenOffice Migration Guidekit (Samphan Raruenrom)
- คู่มือการเตรียมสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ (อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และบุญเกียรติ เจตจานงนุช)
- OpenOffice.org intregrated chart (อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์)
- OSS @ STKS (อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์)
- ข่าวการประชุมวิชาการ ICT for All Symposuim 2011 (ส่งสื่อ)
- Encourage OpenOffice.org, Open Source Software Help the nation save money
- NEWS @ http://www.freeopensourcemagazine.com/
- ความเห็นจากเว็บไซต์ Pantip.com
- ความเห็นจากเว็บไซต์ GotoKnow.org
- สรุปค่าใช้จ่าย การประชุมวิชาการชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน--ICT for All-Symposium 2011
- NECTEC และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน OpenOffice Day 2011 - งานสัมมนาฟรี สำหรับผู้ใช้องค์กรและบุคคลทั่วไป วันที่: 7 มิถุนายน 2011 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ
- แนวทางในการนำซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศ (Apache OpenOffice) มาใช้งานในระดับประเทศ
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจ. (SUCCESS FACTORS OF MIGRATION TO OPENOFFICE.ORG IN BUSINESS ORGANIZATIONS.)


กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ประสานงานกิจกรรมฯ 
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด โทรสาร 0-2682-6350 ต่อ 511, www.equitable-society.com
- ใบสมัครเข้าอบรมวิทยากร ICT อาสาสมัคร กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
- ใบสมัครเข้าร่วมอบรม กิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม สำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกิจกรรมอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0-2682-6350 โทรสาร 0-2682-6350 ต่อ 511 หรือ www.equitable-society.comคณะผู้แทนชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT for All Club) ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
::บทความพิเศษ "ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว พระผู้นำและจุดประกายวงการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย" .. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ..[WORD]
::พระบรมฉายาลักษณ์ที่ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club) ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เดินทางไปลงนามถวายพระพร ..[JPG]
::ข่าวคณะผู้แทนชมรม ICT for All "ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ..[WORD]
::ดาวน์โหลดภาพคณะผู้แทนชมรม ICT for All "ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ..[.rar]
::บทความพิเศษ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาสังคม" .. (ทศพนธ์ นรทัศน์) ..[PDF]
::สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ร่วมเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช ..[PDF]


:: The First International Conference on Human Rights in Southeast Asia, October 14, 2010, Bangkok, Kingdom of Thailand
+ Paper : "The Right of Access to Information: Democracy and Good Governance in Thailand" .. (Thossaphol NORATUS) ..[PDF]
+ PowerPoint : "The Right of Access to Information: Democracy and Good Governance in Thailand" ..[PDF]
:: เอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552 (Geoinfotech 2009) วันที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 11.15-11.30 น. ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
ทศพนธ์ นรทัศน์ นำเสนอ paper ในการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2552 (Geoinfotech 2009) วันที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 11.15-11.30 น. ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
+ บทความ "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทย | Bridging the Digital Divide in the Kingdom of Thailand by GIS" .. (ทศพนธ์ นรทัศน์) ..[PDF]
+ PowerPoint : "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในประเทศไทย | Bridging the Digital Divide in the Kingdom of Thailand by GIS" .. (ทศพนธ์ นรทัศน์) ..[PDF]
ICT for All-Symposium on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People October 24, 2009, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand, www.ictforall.org
การประชุมทางวิชาการ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ในประชากรผู้สูงวัย

ICT for All Symposium on “แนวทางสู่การเข้าถึงผู้สูงวัยที่ยังเข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
| Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People”


วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30-17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

October 24, 2009, 12.30-17.00 hrs.
at Conference Room 1, Walailak University,Bangkok campus
979/42-46 , SM Tower, Floor19 , Phaholyothin rd.
Phayathai district, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand.


:: ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม..คลิกที่นี่ :: | :: รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ::

รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ | Tentative Programs || แผนที่เดินทาง | Map
:: บทความ | Articles | เอกสารประกอบการประชุม | Documents
+ Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People..[PDF]..Thossaphol NORATUS
+ Bridging the Digital Divide from a Buddhist Perspective with Implications for Public Policy..[PDF]..Krisana Kitiyadisai,Ph.D.
+ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และวิทยุสมัครเล่น..[PDF].. ทศพนธ์ นรทัศน์
+ เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ “แนวทางสู่การเข้าถึงผู้สูงวัยที่ยังเข้าไม่ถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” | Proceedings of the ICT for All-Symposium 2009 on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People”..[PDF]..
+ คำกล่าวต้อนรับประธานพิธีเปิด / ผู้เข้าประชุมวิชาการและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน ..[WORD].. ทศพนธ์ นรทัศน์, ผู้ประสานงานชมรม ICT for All
+ Power Point บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย | His Majesty King Bhumibol Adulyadej: An inspiration to the older population to improve their quality of life with modern technology"..[PDF].. ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
+ Power Point บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมกันด้วย ICT สำหรับผู้สูงวัย | Road map to Equitable Society in Thailand, Case study: Elderly People"..[PDF].. สมศรี หอมกันยา
+ Power Point นำเสนอ เรื่อง “สื่ออินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย | Internet and the Development of the Senior Citizens’ Quality of Life”..[PDF].. รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร
+ Power Point นำเสนอ เรื่อง “ช่องว่างทางดิจิตัลในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ | Digital Divide among Elderly Internet Users”..[PDF].. ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. ศิริวรรณ อนันต์โท
+ Power Point นำเสนอ เรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัยด้วยไอซีที | ICT for Lifelong learning of elders”..[PDF].. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช สูงสว่าง
+ Power Point การนำเสนอ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต”..[PDF].. ทศพนธ์ นรทัศน์
+ Power Point การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ “แนวทางสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู้ในประชากรผู้สูงวัย และการข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”..[PDF].. ทศพนธ์ นรทัศน์
+ บทความเชิงข่าวสรุปผลการประชุม..[PDF]
+ กระทู้สรุปผลการประชุมในเว็บไซต์ Pantip.com..[PDF]
+ ประมวลภาพการประชุมจากเว็บไซต์ A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman ..[PDF]
+ ข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11561
+ ประมวลภาพกิจกรรม | Images of ICT for All Symposium 2009 on “Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide for Elderly People” วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30 -17.00 น. ..[Zip]
+ SimplicITy คอมพิวเตอร์เพื่อผู้สูงวัย ..[PDF]
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมนู || MENU การอบรมสัมมนาทางวิชาการ
:: รายละเอียดโครงการ
:: กำหนดการ
:: ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน..(เต็มแล้ว)
:: แผนที่เดินทาง
:: Call for papers
:: ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต”
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

Academic Seminar on “Using Computers and the Internet
to Improve the Quality of Life of Elderly People”

May 30, 2009, at Computer lab (seminar room) Fl.5,
Suan Dusit Place (phase 2), Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok Metro, Kingdom of Thailand.

องค์กรร่วมจัด: มหาวิทยาลัยรังสิต | Rangsit University

:: วิทยากรกิตติมศักดิ์ | Keynote address

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย (Old People Playing Young Club: OPPY Club)

ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาอินเทอร์เน็ตไทย” (Father of the Internet in Thailand)

คำกล่าวสุนทรพจน์นำ โดย ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
|
Honorary Speech By Dr. Arthit Ourairat, President of Rangsit University

:: บทความทางวิชาการ

+ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย | His Majesty King Bhumibol Adulyadej: An inspiration to the older population to improve their quality of life with modern technology..[PDF]..ทศพนธ์ นรทัศน์

+ สื่ออินเทอร์เน็ตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย | Internet and the Development of the Senior Citizens’ Quality of Life ..[PDF].. จันทนา ทองประยูร

+ ช่องว่างทางดิจิตัลในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ | Digital Divide among Elderly Internet Users..[PDF].. ศิริวรรณ อนันต์โท

+ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550 | Use of Information and Communications Technology by Elderly Thais in 2007 ..[PDF].. อัจฉรา เอ๊นซ์

+ มารู้จัก 3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต | Knowing 3G Technology Change Our Life..[PDF]..สุจิตร สุวภาพ

+ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ..[WORD]..ทศพนธ์ นรทัศน์

+ e-Learning กับการลดช่องว่างทางการศึกษา..[PDF]..ทศพนธ์ นรทัศน์


:: เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
+ สูจิบัตร | Programs ..[PDF]

+ Press Release ..[WORD]

+ ข่าว | NEWS..[WORD]

+ คำกล่าวต้อนรับประธานพิธีเปิด / วิทยากร และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นายทศพนธ์ นรทัศน์ ผู้ประสานงานชมรม ICT for All ..[WORD]

+ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” ..[PDF--ไฟล์มีขนาดใหญ่].. ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน, นายกนายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต" ..[PDF--ไฟล์มีขนาดใหญ่].. รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ , ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+ คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย ..[PDF--ไฟล์มีขนาดใหญ่].. รศ. วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์

+ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "The Internet for All | อินเทอร์เน็ตสำหรับชีวิตประจำวัน" ..[PDF--ไฟล์มีขนาดใหญ่].. รศ.ดร. อนงค์นาฎ ศรีวิหค ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "โลกของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต ในมุมมองผู้สูงวัย" ..[PDF].. ศิริวรรณ เจนการ ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

+ เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "วิธีใช้คอมพิวเตอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อลดปัญหาโลกร้อน" ..[PDF].. ทศพนธ์ นรทัศน์ ผู้ประสานงานชมรม ICT for All

+ คู่มือการสมัครใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail): Gmail.com สำหรับผู้สูงวัย ..[PDF].. ทศพนธ์ นรทัศน์ ผู้ประสานงานชมรม ICT for All

** กรณีที่ไฟล์ใหญ่ เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว ตรงคำว่า "คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แนบของคุณ " ให้คลิกขวาแล้ว กด "Save target as" หรือ ท่านที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดข้อมูล ให้ขอรับไฟล์ได้ทาง e-Mail: info@ictforall.org หรือโทร. 08-1261-0726
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICTfor All Club ) ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

* สำหรับผู้ที่สนใจจะทดลองเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัย ของชมรม OPPY ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาที่ info@ictforall.org หรือ โทร. 08-1261-0726 เพื่อจะได้ประสานงานในรายละเอียดกับทางชมรม OPPY ต่อไป

* จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พบว่ามีผู้สูงวัยจำนวนมากที่สนใจอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางชมรมฯ จะได้จัดทำโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงวัยเป็นการเฉพาะ โดยมีเป้าหมายให้ท่านผู้สูงวัย สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ รับส่ง e-Mail ได้ และรู้วิธีการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และแพ็คเกตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ 1-2 วัน (แบ่งเป็นรุ่นๆ ละไม่เกิน 10 คน) ..สำหรับท่านที่มีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมสามารถส่งความเห็นเข้ามาได้ที่ info@ictforall.org

:: หน่วยงานที่อบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงวัย

• โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมกันด้วย ICT กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.equitable-society.com โทรศัพท์ 0-2505-7054 e-Mail: contact@equitable-society.com

• สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.shicu.com โทรศัพท์ 0-2218-5703

• ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย | OPPY Club (Old People Playing Young Club) www.happyoppy.com 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท) โทรศัพท์ 0-2248-0270-71, 08-9139-9778 e-Mail: info@happyoppy.com


** ชมรม ICT for All จะจัดทำหนังสือสรุปผลการสัมมนาในครั้งนี้ ภายหลังการสัมมนาประมาณ 2-3 เดือน ส่งให้กับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและหน่วยงานต่างๆ หากท่านใดประสงค์จะส่งบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในหนังสือดังกล่าว ส่งมาได้ที่ thossaphol@ictforall.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

“รวมเป็นส่วนหนึ่ง...
ในการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
'Reach The Unreached And
Bridge The Digital Divide'
...สมัครสมาชิกชมรมฟรี..[Apply]”

<< ใบสมัครสมาชิก..[WORD]..[PDF] >> | << สมัครสมาชิกออนไลน์
>> ส่งทุกเรื่องราวถึงเราได้ที่นี่ <<
หรือ ICT for All.hi5.com | twitter.com/ictforall/| www.facebook.com/ICTforAll.org/


ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ให้การสนับสนุน (จำนวน 50,000 บาท) , บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด (ให้การสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท) โดย คุณชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (President) และท่านผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการในครั้งนี้ จำนวน 3,926 บาท ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ...


:: ประมวลภาพกิจกรรม..[ดูทั้งหมด 1] ..[ดูทั้งหมด 2]

:: ขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ || Sponsors

มหาวิทยาลัยรังสิต -- แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และการแก้ปัญหาของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้าง และพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง และมุ่งเน้นคุณภาพ
Teletrol-One Co., Ltd.
Teletrol-One Co., Ltd. is a Thai company specializing in supplying fully integrated IT solutions. Teletrol-One's expertise covers all aspects of system integration and system development and includes system design, system development, system implementation as well as training of users of the systems.
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ | Kalasin Tourism Club
ผู้สูงวัยกับคอมพิวเตอร์
หนังสือเรื่องเล่าจากคนเล็ก ร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้
เรารักในหลวง
ICID 2011: International Conference on Informatics for Development 2011 OrganizerUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	DetailsThe International Conference on Informatics for Development (ICID) aims to bring together researchers and practitioners interested in the application of information and communication technologies (ICT) to many aspects of life in general and to the specialized support to persons daily life in particular.

บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์ ICT
และระบบวิทยุสื่อสาร
ขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน SMEs
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางอีเมล์: thossaphol@ictforall.org
หรือ ทางโทรศัพท์ 08-1261-0726 (ทศพนธ์)
www.ictforall.org | www.Facebook.com/ictforall/

สภากาชาดไทย IT JobDB.comโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
(Strategies to improve the quality of life and promote lifelong learning 
for persons with disabilities, the elderly, and the disadvantaged in the Convergence Era)

สมัครสมาชิกชมรม ICT for All | Applying for Membership--ICT for All club ฟรี|| เข้าสู่หน้าเว็บหลักชมรม ICT for All ||